Onze Helden van de Nacht

Vorig jaar lieten we zien waaruit onze voorbereidingen voor het strooien tijdens gladheid, de vlootschouw, precies bestaan. Dit jaar filmden we hoe onze ‘Helden van de Nacht’ bij nacht en ontij op pad gaan om straten en wegen ijs- en sneeuwvrij te maken.

Hitteprotocol vanwege extreme warmte

hitteprotocol

Op donderdag 6 augustus bereikte een hittegolf Nederland en trad ons hitteprotocol voor de eerste keer in werking. Inwoners werd gevraagd de containers een half uur eerder, dus voor 7.00 uur, aan straat te zetten. Dit omdat Saver de inzameling ook een half uur eerder begon. De warme periode hield zo’n twee weken aan.

Klanttevredenheidsonderzoek

In samenwerking met Integron hebben we een klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder bewoners en onder onze contactpersonen bij de vier gemeenten. Het bewonersonderzoek heeft geresulteerd in een rapportcijfer 7,5. Het stakeholdersonderzoek laat een tevredenheidsscore zien van 7,3. Op de afbeelding kunt u zien welke zaken er nog meer aan bod kwamen in het onderzoek en waaraan wij uiteraard verder werken.

Veiligheid vergroten door Veilig & Vlot

Net als in 2019 zijn we in 2020 verder gegaan met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers in het project ‘Veilig & Vlot’. Het gewenste resultaat van een minimale vermindering van 25% ongevallen met verzuim in 2020 ten opzichte van 2019 (aantal: 7) is niet gehaald. Het totaal aantal ongevallen met verzuim was 10 in 2020, waarbij 80% in de eerste helft van 2020 gebeurde. Het maximaal aantal dagen zonder ongeval was 105 dagen.

Ongevallen 2020

Ongeval met verzuim10
Ongeval zonder verzuim9
Bijna-ongeval / gevaarlijke situatie8
Overig8
Ideeën10

Maatregelen Veilig & Vlot

Ondanks dat ons streven niet gehaald is, zijn er in 2020 veel maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten, o.a.:

 • Er is een nieuw terreinreglement van kracht geworden
 • Er is één norm gecreëerd voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (reflectiekleding en veiligheidsschoenen)
 • De bebording bij de entree van ons terrein is duidelijker geworden vanwege communicatie in symbolen in plaats van tekst
 • Eén van onze hallen is aan één kant afgesloten (tegen doorgaand verkeer, maar ook tegen wind en ongedierte)
 • Er zijn duidelijke rijrichtingen gecreëerd rondom onze hallen
 • Er is een waarschuwingslicht opgehangen, dat aan gaat als er verkeer uit de hal van onze milieustraat voor bedrijven komt
 • Er zijn blauwe zones gemaakt voor voertuigen die willen laden en lossen
 • Er is een veiliger werkwijze ingegaan voor onze milieustraat voor bedrijven

Opleidingen en trainingen medewerkers

Zoals ieder jaar hebben we veel aandacht besteed aan opleidingen en trainingen voor onze medewerkers:

 • Ook in 2020 hebben we weer meegedaan aan het project AMBOR (Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte). Hiermee zijn medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gecertificeerd MBO-diploma te halen. In 2020 hebben 3 medewerkers een MBO-1 opleiding gevolgd en 6 medewerkers een MBO-2 opleiding. Zij doen in 2021 examen.
 • 2 medewerkers hebben hun C-Rijbewijs gehaald.
 • 1 medewerker heeft de opleiding tot BOA (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) afgerond.
 • 7 medewerkers hebben de herhaling van de VCA-cursus (veiligheid) behaald.
 • 12 medewerkers kregen een training in asbestherkenning.
 • 9 medewerkers hebben een cursus Klein Chemisch Afval (KCA) gevolgd.
 • 5 medewerkers hebben EPT-certificaten (Elektrische Pallet Truck) gehaald.
 • Drie groepen medewerkers kregen een training ‘Weerbaarheid op maat’.
 • 20 medewerkers kregen een herhaling van de BHV-training (Bedrijfshulpverlening).
 • 4 medewerkers hebben een code 95 training behaald: Simulator, Rijoptimalisatie, EHBO en Baantraining.
 • 6 medewerkers volgden een opleiding tot Wiellader.
 • Samen met Stichting De Kringloper is Saver eind 2019 gestart met ‘Tablet & Taal’. Dit is een scholingstraject voor medewerkers om een betere beheersing van tablet- en taalvaardigheden te verkrijgen. Er wordt daarbij een tablet ter beschikking gesteld. Vijf medewerkers hebben zich voor dit traject aangemeld en hebben allemaal het certificaat behaald.

WILT U MEER LEZEN OVER STICHTING DE KRINGLOPER?