2020 in vogelvlucht

Een korte animatie waarin wij een overzicht geven van een zeer bewogen jaar. Juist omdat het zo’n bewogen jaar was, hebben we onze verhalen samengevat in bewegende beelden.

Het jaar van de Coronacrisis

In maart 2020 werd door de overheid bepaald dat het ophalen van afval een vitale dienst was. Onze werkzaamheden zijn dan ook gewoon doorgegaan en gaan dat nog steeds, natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM.

Eén project moest helaas wel worden stilgelegd: de GFT+E-interventies, waarin we huis-aan-huis langs de deuren gingen met het GFTeam en de grondstoffenbus, om inwoners een compostemmertje voor op het aanrecht aan te bieden in ruil voor het apart houden van GFT+E (Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten).

Natuurlijk had Covid-19 nog meer gevolgen voor ons werk. Afgelopen jaar werd er veel meer PBD (Plastic, Blik en Drankenkartons) ingezameld, net als oud papier en karton. Ook de afzetmarkt voor textiel stagneerde en we moesten inwoners vragen hun oud textiel even thuis te bewaren. Er stonden langere wachtrijen voor onze milieustraten, omdat er meer grofvuil werd gebracht en er volgens de richtlijnen minder mensen tegelijkertijd hun lading konden lossen. En helaas was er meer afval dat naast de verzamelcontainers gezet werd.

Optimalisatie inzamelroutes

In 2020 hebben we onze inzamelroutes opnieuw ingedeeld. Dat was nodig, omdat de routes al lang niet aangepast waren, terwijl de leefomgeving wel wijzigde. Denk daarbij aan woningbouw, van bovengrondse naar ondergrondse inzameling en nieuwe wegen die zijn aangelegd. Er werden daarom de afgelopen jaren steeds stukjes aan de bestaande routes ‘geplakt’ en routes in omvang gewijzigd. De routes zelf werden vaak niet gewijzigd.

Onze vuilniswagens rijden nu zo weinig mogelijk ‘onnodige’ kilometers. Zo kunnen we meer containers legen met hetzelfde aantal kilometers. Naast de schonere brandstof, die we ook zijn gaan gebruiken, zorgt dit voor extra CO2-reductie. En dit is beter voor het milieu. Voor inwoners was het echter wel even wennen, omdat wij soms op een andere dag het afval komen ophalen.

Frequentiewijziging restafval en luierinzameling Roosendaal

Tegelijkertijd met de optimalisatie van de routes zijn we in opdracht van de gemeente Roosendaal per 2 maart 2020 gestart met het eens per 4 weken inzamelen van restafval in deze gemeente. Voorheen zamelden we restafval eens per 2 weken in. Om inwoners met kleine kinderen en mensen met incontinentieproblemen tegemoet te komen in de hoeveelheid restafval, werden er op 22 locaties speciale containers voor luiers en incontinentiemateriaal geplaatst. Ook kregen alle inwoners de mogelijkheid een ander formaat restafval-, GFT+E- en/of papiercontainer te kiezen om het afval nog beter te kunnen scheiden.

Heeft u een ogenBLIKJE?

Vanaf juni mocht blik voortaan bij het plastic verpakkingsafval en de drankenkartons en ging deze grondstofstroom PBD heten. Inwoners ontvingen een folder aan huis met een uitgebreide uitleg wat er wel en niet bij het PBD mag, de plastic zakken in de zakkenautomaten werden vervangen door steviger exemplaren en ook de verzamelcontainers in ons werkgebied werden omgestickerd. Ook via sociale media werd er veelvuldig over dit onderwerp gecommuniceerd.

Hand met nieuwe Saverpas

Twee nieuwe Saverpassen

In de periode tussen half mei en half juli ontvingen alle huishoudens in ons werkgebied twee nieuwe Saverpassen in de brievenbus. De nieuwe passen zijn steviger dan de oude en gaan hierdoor langer mee. Er werd voor twee passen gekozen in plaats van één, omdat dit voor huishoudens met meerdere personen gemakkelijker is.

saver-2780-2

Enorme milieuvoordelen door nieuwe, plantaardige brandstof

Vanaf 1 maart werden al onze voertuigen voorzien van een nieuwe brandstof die, behalve uit diesel, voor 50% uit plantaardige olie bestaat. Hoewel deze brandstof duurder is, kozen wij vanzelfsprekend voor de 45% reductie van de uitstoot van CO2 en de 16% reductie van de uitstoot van roet en fijnstof die deze brandstof oplevert.

Green collective

Duurzame samenwerking tussen concurrenten: White Label

Eind maart zijn SUEZ, Renewi en Saver gezamenlijk bedrijfsafval in gaan zamelen in de binnenstad van Bergen op Zoom en Roosendaal. Met één voertuig in plaats van drie, wordt het bedrijfsafval van de commerciële klanten gezamenlijk opgehaald. Dit scheelt een heleboel verkeer en dus CO2 -uitstoot. Het wordt hierdoor ook veiliger in de stad! Het project heet ‘White label’ omdat geen van de drie bedrijven alleen het eigen logo op het betreffende inzamelvoertuig voert. In plaats daarvan zijn alle drie de logo’s opgenomen.

Scholen streden voor hergebruik elektronica

In september en oktober deden basisscholen uit West-Brabant en de Brabantse Wal mee aan de E-waste Race. Vier weken lang zamelden de leerlingen zoveel mogelijk E-waste (klein elektronisch afval) in. De klas die het meeste E-waste inzamelde, won een schoolreis voor de hele klas naar de Uitvindfabriek in Breda. In oud of kapot elektronisch afval zitten nog veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Door dit afval apart in te zamelen worden die stoffen gescheiden, komen ze niet in het restafval terecht en kunnen ze hergebruikt worden. De E-Waste race is een samenwerking tussen Stichting De Kringloper en het Milieu Educatief Centrum Roosendaal / Natuurpodium Brabantse Wal en Saver.