Aandacht voor GFT+E in restafval

Alle gemeenten in Nederland hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen de hoeveelheid restafval drastisch te verminderen. In 2025 mag er volgens deze ‘VANG’-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) nog maar 30 kilo restafval per persoon per jaar ingezameld worden. In ons werkgebied zitten we nu nog gemiddeld op 176 kilo restafval p.p. per jaar.

Restafval onder de loep
Restafval dat ook nog andere afvalstromen bevat, zoals bijvoorbeeld plastic of papier, en dat verbrand wordt, zorgt niet alleen voor nog meer uitstoot van het schadelijke CO2, maar ook voor een verlies van schaars wordende grondstoffen. Samen met de gemeenten hebben we daarom de restafvalstroom beter onder de loep genomen en een eerste stimulans om het afval nog beter te scheiden, in het leven geroepen.

Meer dan 30% GFT
Ook al scheiden inwoners hun afval meer en meer, uit onze cijfers blijkt dat het restafval nog voor meer dan 30% uit GFT bestaat. Aangezien GFT niet alleen bestaat uit Groente-, Fruit- en Tuinafval, maar ook uit Etensresten die veelal zwaar wegen, hebben we in 2019 samen met de gemeenten voorbereidingen getroffen inwoners hiervan meer bewust te maken.

GFT+E-interventies
Allereerst hebben we naam van deze grondstofstroom aangepast, zodat direct duidelijk wordt dat ook etensresten bij het GFT-afval weggegooid mogen worden. Vanaf nu spreken we dan ook van GFT+E.

In februari 2020 zijn we begonnen, via onze sociale media, websites en voertuigen, deze afvalstroom, waarvan het zeer nuttige compost gemaakt wordt, regelmatig onder de aandacht te brengen binnen onze Samen aan de Bak-campagne. Daarnaast hebben we een GFT+E-interventieteam in het leven geroepen. Dit ‘GFTeam’ gaat in 2020 bij zo’n 200 huishoudens per gemeente de deuren langs, om inwoners voor te lichten over GFT+E en, indien gewenst, een afvalbakje voor op het aanrecht uit te reiken.

Wat we nog uit het restafval halen

In ons werkgebied blijken er nog vele grondstoffen in het restafval te zitten. Het meeste gewicht in de schaal legt het Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT+E). Meer dan 30% van het restafval bestaat hier nog uit. Bekijkt u in de infographic hiernaast hoe het met ons restafval gesteld is.

OWEB = Overig Wit- en Bruingoed

Bergen op Zoom

30.046

Aansluitingen

66.811

Inwoners

RESTAFVAL PER INWONER INCL. MILIEUSTRAAT

2017

204 KG

2018

207 KG

2019

207 KG

Glas 6%

Textiel 1%

Kunststof 4%

Papier 14%

GFT+E 25%

Restafval 49%

Halderberge

13.198

Aansluitingen

30.194

Inwoners

RESTAFVAL PER INWONER

2017

188 KG

2018

200 KG

2019

171 KG

Glas 6%

Textiel 2%

Kunststof 6%

Papier 14%

GFT+E 37%

Restafval 36%

Roosendaal

34.300

Aansluitingen

77.032

Inwoners

RESTAFVAL PER INWONER

2017

168 KG

2018

165 KG

2019

160 KG

Glas 6%

Textiel 2%

Kunststof 6%

Papier 15%

GFT+E 31%

Restafval 41%

Woensdrecht

9.557

Aansluitingen

21.866

Inwoners

RESTAFVAL PER INWONER

2017

176 KG

2018

180 KG

2019

166 KG

Glas 7%

Textiel 1%

Kunststof 7%

Papier 18%

GFT+E 35%

Restafval 33%