2019 stond echt in het teken van ‘samen’. Om elkaar beter te leren kennen en te horen wat er leeft binnen het bedrijf, voerden de directeur en de nieuwe manager P&O met alle medewerkers een gesprek van een half uur. Een hele klus, die zeer nuttige informatie opleverde waar iedereen positief mee vooruit kan. Er werden nog veel meer bijeenkomsten voor het personeel georganiseerd en de interne veiligheidscampagne Veilig en Vlot werd eveneens voorbereid. Hieronder een impressie.

VEILIG EN VLOT

Veiligheid en kwaliteit zijn altijd, zo ook in 2019, belangrijk in de bedrijfsvoering van Saver. Dit is in 2019 zichtbaar geworden door het behouden van het VCA**, ISO 9001 en ISO 14001 certificaat. Maar we deden meer.

Er werd ook weer ingezet op het melden van bijna-ongevallen, om zo maatregelen te kunnen treffen om echte ongevallen te voorkomen.
Daarnaast zijn we In de tweede helft van 2019 gestart met het project ‘Veiligheidsbewustzijn’. Het doel van dit project is om een ieder binnen Saver, tijdelijk of vaste medewerker, bewuster veiliger te laten werken. Hierbij wordt Saver ondersteund door externe gedragsdeskundigen. We willen graag een vermindering van 25% van de ongevallen met verzuim realiseren in 2020, ten opzichte van 2018.  Het project heeft de naam ‘Veilig en Vlot’ gekregen. Het wil zeggen dat als je alles volgens vaste procedures doet en elkaar daar ook op aanspreekt, je werk vlot gaat, maar ook veilig. Een van de eerste zaken die al meteen werd opgepakt, was het aanbrengen van nieuwe belijning op het Saverterrein aan de Stepvelden. Volgend jaar meer!

ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

KWARTAALBIJEENKOMSTEN

Op dinsdag 2 oktober werd er voor het eerst een kwartaalbijeenkomst voor al het personeel gehouden bij Saver. Het is de bedoeling dat dit soort bijeenkomsten ieder kwartaal terugkeren. Opzet is om alle medewerkers op de hoogte te brengen van zaken die op dat moment, binnen en buiten Saver, spelen.

Op 19 december 2019 werd, enigszins versneld, de volgende bijeenkomst gehouden. Deze viel samen met de uitreiking van de kerstpakketten. Na afloop van een kwartaalbijeenkomst wordt er een nieuwsbrief met alle onderwerpen die aan de orde zijn gekomen, verstuurd naar het huisadres van de medewerkers. Op deze manier blijft iedereen, ook als men niet aanwezig was, op de hoogte van de actualiteiten, en kan ook het thuisfront er kennis van nemen.

GENERATIEBIJEENKOMSTEN

In 2019 werden ook andersoortige bijeenkomsten voor het personeel georganiseerd, zogenaamde ‘generatiebijeenkomsten’. De directie en afdeling P&O nodigden groepen medewerkers die tot dezelfde generatie behoren, uit om gezamenlijk te bepalen wat men belangrijk vindt in het leven en het werk. Na de Millennials in 2018 waren in 2019 de Babyboomers (geboren tussen 1940 – 1955), de Patatgeneratie (1971 – 1985) en Generatie X (1956 – 1970) aan de beurt. De kernwaarden die uit alle sessies kwamen: Gezondheid, humor/plezier en vertrouwen. De tips die uit de bijeenkomsten naar voren kwamen: praat met elkaar en niet over elkaar, wees eerlijk, zeg elkaar gedag en geef elkaar eens een compliment.

LENTE ONTBIJT

Zoals ieder jaar werden alle medewerkers getrakteerd op een Paasontbijt. Omdat het dit jaar vlak na Pasen viel, werd het ontbijt omgedoopt tot Lente-ontbijt.

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI

Op vrijdag 5 juli deed een speciaal hiervoor opgericht Saverteam mee met het Beach Event, een beachvolleybaltoernooi op de Oude Markt in Roosendaal. En het weer schoonvegen van het terrein na afloop verzorgden we uiteraard ook…

DE ONDERNEMINGSRAAD

2019 was een jaar van verkiezingen voor de OR. Bijna alle oud-leden stelden zich weer verkiesbaar. Omdat er zich verder slechts één nieuwe kandidaat aangemeld had, kon een daadwerkelijke stemming achterwege blijven. Het nieuw aangemelde lid kon ook gewoon toetreden. De OR stemde dit jaar o.a. in met de organisatiewijziging om een eenhoofdige directie aan te stellen.

Daarnaast gaf de OR aan de flexibilisering van werktijden voor kantoorpersoneel positief tegemoet te zien. De (nieuwe) OR werkte dit jaar, samen met de afdeling P&O, verder vooral aan een nieuw personeelshandboek dat de oude Bedrijfseigen regelingen (BER) moest vervangen en in duidelijker taal uit moest leggen. Tijdens de kwartaalbijeenkomst voor Kerst werd het personeelshandboek aan alle medewerkers uitgereikt.

DAG VAN DE VRACHTWAGENCHAUFFEUR

Vorig jaar vierden we voor de eerste keer de Dag van de Vrachtwagenchauffeur, een landelijke actie van werkgeversorganisaties TLN en VVT en vakbonden FNV en CNV om chauffeurs in een welverdiend zonnetje te zetten en tegelijkertijd de aantrekkingskracht van het beroep te vergroten. Op 12 december tracteerde Saver al haar chauffeurs op worstenbroodjes.

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN

In 2019 heeft Saver wederom meegedaan aan het project AMBOR (Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte). Hiermee zijn medewerkers in de gelegenheid gesteld om gecertificeerde MBO-opleiding te volgen en zo een MBO-diploma te halen. In totaal hebben zes medewerkers een MBO-1 diploma behaald en acht medewerkers hebben een MBO-2 diploma behaald. In 2020 zullen er nog eens 20 medewerkers de MBO-opleidingen volgen.

Samen met De Kringloper is Saver eind 2019 gestart met ‘Tablet & Taal’. Dit is een scholingstraject voor medewerkers om een betere beheersing van tablet- en taalvaardigheden te krijgen. Een tablet wordt daarbij ter beschikking gesteld. Vier medewerkers hebben zich voor dit traject aangemeld. Vanuit ‘Tel mee met Taal’ is hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.

STICHTING DE KRINGLOPER

Natuurlijk mag in dit jaaroverzicht Stichting De Kringloper niet ontbreken. Saver is niet voor niets nauw met deze stichting verbonden. Door De Kringloper te steunen daar waar het kan, probeert Saver de milieubelasting te verminderen door dat wat sommigen ‘afval’ noemen, een tweede leven te geven.

Daarnaast draagt Saver de sociale doelen van De Kringloper, zoals de arbeidstoeleiding voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, een warm hart toe.

WILT U MEER LEZEN OVER STICHTING DE KRINGLOPER?