Woensdrecht ging ondergronds

Vorig jaar maart kregen alle inwoners van de gemeente Woensdrecht die in een laagbouwwoning wonen, bij wijze van proef, de kans zich aan te laten sluiten op een ondergrondse restafvalcontainer en hun minicontainer voor restafval in te leveren. In totaal maakten 302 huishoudens gebruik van dit aanbod en brachten vanaf juni 2019 hun restafval weg naar een van de 9 ondergrondse restafvalcontainers naar keuze.  

In mei 2020 vindt er een evaluatie plaats van deze pilot. Indien gewenst, kunnen inwoners dan aangeven of zij hun minicontainer voor restafval kosteloos teruggeplaatst willen hebben. Inmiddels is al wel gebleken dat de pilot een positief effect heeft gehad op het aantal kilo’s restafval dat deelnemers wegbrachten. Dit getal ligt met ongeveer 150 kg per huishouden lager dan het gemiddelde in de gemeente Woensdrecht. Dit ligt namelijk op 166 kg per jaar per huishouden.

De pilot maakte onderdeel uit van een project waarbij alle bovengrondse verzamelcontainers in de gemeente Woensdrecht ondergronds gebracht werden. De reden hiervoor: ondergrondse containers zijn minder zichtbaar waardoor het straatbeeld verfraaid wordt. Ook hoopte de gemeente dat er hierdoor minder afval naast de containers gezet zou worden. Alle verzamelcontainers zijn eind 2018 / begin 2019 ondergronds gebracht.

Routes geoptimaliseerd

In oktober 2019 gingen we van start met de optimalisatie van alle afvalroutes in heel het Savergebied. Belangrijke reden om dit project op te starten vormde het feit dat de gemeente Roosendaal aangaf per 2 maart 2020 het restafval nog maar 1 keer per 4 weken in te willen gaan zamelen in plaats van eens per 2 weken. Uiteraard om het aantal kilo’s restafval naar beneden te brengen.

Om een plan te maken om het afval efficiënter op te halen met minder te rijden kilometers, zijn diverse werkgroepen gevormd. Ook de chauffeurs zelf maakten hier deel van uit. De gemeente Roosendaal informeerde haar inwoners in 2020 over deze verandering met een eigen afgeleide van de Samen aan de Bak-campagne: Roosendaal aan de Bak!

Video afspelen

Vlootschouw

Zoals alle jaren bereidden we ons voor op de gladheidsbestrijding. Om duidelijk te maken wat hier allemaal bij komt kijken, maakten we er een video over. Vanwege de zachte winter hebben we helaas geen video kunnen maken van de gladheidsbestrijding zelf. Deze houdt u nog van ons tegoed!

Duurzaamheid

We zoeken steeds naar verbeteringen en besparingsmogelijkheden op het gebied van duurzame energie om zo bij te dragen aan de energietransitie. In 2019 heeft Saver op de hoofdlocatie en het grondstoffencentrum in totaal bijna 1.400 zonnepanelen op daken liggen. Deze zonnepanelen leveren jaarlijks bijna 360.000 kWh elektra. Daarnaast is in 2019 het binnenklimaat aangepast. Er zijn warmtewisselaars geplaatst. Hierdoor konden de gasgestookte CV ketels verwijderd worden.

Brown paper sessies

Om alles wat het meldingenproces van Saver betreft te verbeteren, is onze afdeling ICT eind 2019 gestart met het inventariseren van alle soorten meldingen die vanuit de buitenwereld bij Saver binnenkomen. In zogenaamde ‘brown paper sessies’ inventariseerde men alle soorten meldingen. Binnenkort hoort u hier vast meer over. Of liever gezegd: u gaat het merken!

Blik in de bak

In mei 2019 startte ook het project Blik in de Bak! Om inwoners, op veler verzoek, de kans te geven ook het blikafval apart te houden, creëerden we met de vier gemeenten de mogelijkheid blik in een apart compartiment van de glasbak te deponeren.

Alle boven- en ondergrondse glasbakken kregen in mei 2019 een apart vak voor blikafval, aangegeven met een paarse streep en een sticker met de tekst ‘blik’. Het glas, dat voorheen in drie vakken (wit, groen en bruin + overige kleuren) gescheiden aangeleverd kon worden, kon vanaf die tijd, in twee compartimenten (wit en gekleurd) gescheiden aangeleverd worden.*

Een huis-aan-huismailing aan alle inwoners en vele berichten via de website www.saver.nl en samenaandebak.nl, als ook via social media, legden inwoners uit wat precies de bedoeling was. En dat men het begreep, werd al gauw duidelijk: de inzameling van blikafval was een groot succes., Ook de paarse bliktas, een prijs die men kon winnen via een speciale Facebookactie, vond gretig aftrek. Hiermee werd inwoners een suggestie aan de hand gedaan hoe men thuis het blik apart kan verzamelen.

Vanwege het grote succes van de blikinzameling hebben de gemeenten begin 2020 besloten het inwoners nog gemakkelijker te maken. Blik mag vanaf eind april 2020 bij het plastic verpakkingsafval en drankenkartons. Uiteraard zijn inwoners ook hiervan weer uitgebreid op de hoogte gebracht.

*Het is namelijk belangrijk dat wit (oftewel: transparant) glas altijd apart gehouden wordt. Zodra er ook maar een fractie van een andere kleur in belandt, kan het niet meer gerecycled worden tot nieuw wit/transparant glas. De overige kleuren glas mogen wel bij elkaar. Hier wordt weer gekleurd glas van gemaakt.