Voorwoord

Als ik terugkijk naar alles wat we in 2019 gedaan hebben, valt vooral op dat we veel geïnvesteerd hebben in onze medewerkers.

Projecten

In 2019 ging de gemeente Woensdrecht ondergronds en kregen inwoners de kans hun restafval zelf weg te brengen.

Communicatie & Educatie

Krijg hier een impressie van de Future Waste Days, onze open dag, en alle andere manieren om inwoners te bereiken.

Samen

Lees hier meer over welke bijeenkomsten we hielden voor het personeel en over onze plannen om het werken bij Saver nog veiliger te maken.

Scheiden

In 2025 mag er nog maar 30 kilo restafval per persoon per jaar ingezameld worden. Maar hoe staan we er nu voor?

Milieustraten

2019 stond in het teken van het afronden van de bouw van het Grondstoffencentrum.

Balans

De cijfers van 2019