Ook in 2019 bereikten we u met ons nieuws en andere informatie. Via onze website en sociale media, maar ook met behulp van andere middelen. Zo kon u bijvoorbeeld onze Open Dag bezoeken. Daarnaast gingen we met onze tijd mee en verkozen we de promotie van onze Afvalwijzer app boven het huis-aan-huis verspreiden van een papieren afvalkalender. Hieronder een impressie van onze activiteiten.

Future Waste Days:
Open Dag

Op 14 juli 2019 bestond Saver 20 jaar. Om dat te vieren met zoveel mogelijk mensen, openden we op zondag 22 september 2019 de deuren van ons terrein aan de Stepvelden 8 in Roosendaal voor alle inwoners van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. 

Onder een stralende zon konden bezoekers via een speciaal uitgezet parcours  met borden met wetenswaardigheden kennismaken met al onze diensten en andere activiteiten. Onze eigen medewerkers verzorgden de uitleg en ze deden dat met groot enthousiasme. Geïnteresseerden mochten zelf proberen een container op te pakken en te ledigen, vele kinderen maakten een ritje op een van de veegmachines of deden mee met de Saverquiz bij de Grondstoffenbus. 

Ook de uitleg bij bijvoorbeeld de textielsorteerlijn, onze milieustraat voor bedrijven, de zoutloods en ondergrondse containers vonden gretig aftrek. Onze partners en afvalverwerkers gaven uitleg over wat er met het afval gebeurt nadat Saver het ingezameld heeft.  Natuurlijk vertelden we ook hoe fijn het is om bij Saver te werken. En konden bezoekers genieten van een hapje en een drankje. De winnaar van de quiz heeft zijn prijs inmiddels in ontvangst genomen: een prullenbak met 3 compartimenten om het afval goed te scheiden.

open-dag-saver-22092019-71.960x0
Video afspelen

Verdwijnen papieren afvalkalender

In 2019 besloten de vier gemeenten vanuit milieuoverwegingen niet langer standaard een papieren afvalkalender te verspreiden onder alle huishoudens. Natuurlijk werd dit ook ingegeven door het feit dat de Afvalwijzer app, waarmee inwoners kunnen zien wanneer zij het afval aan straat moeten zetten, al heel goed bekend staat en door velen gebruikt wordt. 

Om inwoners voor te bereiden op het uitblijven van de papieren kalender, werd huis-aan-huis een ansichtkaart verspreid. Natuurlijk konden inwoners zonder smartphone of computer alsnog een papieren versie van de kalender opvragen. Gemiddeld 10% van de huishoudens maakten hier gebruik van.

Snoeprouteproject, het vervolg

Het bewustwordingstraject voor middelbare scholieren, dat al in 2018 begon, kreeg in 2019 een vervolg. Zes middelbare scholen deden mee aan ‘Aan de Bak en In de Bak!’, een project dat Saver samen met Stichting Natuurpodium Brabantse Wal en het MEC Roosendaal bedacht en uitvoerde.

In het project werden middelbare scholieren gevraagd mee te denken om oplossingen te verzinnen voor zwerfvuil dat medeleerlingen veroorzaken door hun afval op weg naar school op straat te gooien. Ook een bezoek aan een circulair bedrijf en een bezoek aan het Grondstoffencentrum behoorden tot dit educatieve programma.

De bedachte oplossingen konden op een speciaal gedeelte van de campagnewebsite Samen aan de Bak geplaatst worden, waarna door iedereen die dat maar wilde (leerlingen, ouders, familieleden, leerkrachten) gestemd kon worden. De eerste ronde van het Snoeprouteproject werd gewonnen door De Steenspil uit Halsteren. De prijs is door omstandigheden nog niet uitgereikt.

Campagne Samen aan de Bak!

Natuurlijk vervolgden we de communicatiecampagne Samen aan de Bak ook in 2019 samen met de gemeenten.  

Niet alleen verzorgden we een huis-aan-huismailing in de gemeente Woensdrecht, ook zonden we u via Facebook, Instagram en de campagnesite samenaandebak.nl iedere week meermaals informatie over afval en afvalscheiden toe. Om aandacht te vragen voor het brandgevaar door batterijen in elektronisch afval, voegden we daar nog een minicampagne over batterijen en elektronica aan toe.

En starten we met de voorbereidingen om u duidelijk te maken dat ook etensresten bij het Groente-, Fruit- en Tuinafval horen (zie ook de pagina over Scheiden in dit jaaroverzicht). Het bovenliggende doel van dit alles blijft natuurlijk nog steeds het omlaag brengen van de hoeveelheid restafval.

Nieuwe website online

Afgelopen jaar zag ook onze nieuwe website het levenslicht, een website met een verbeterde zoekfunctie, waardoor inwoners alle informatie nog beter kunnen vinden. Uiteraard via de bekende url www.saver.nl.

En we voegden nog een extra functie toe aan de website: Mijn Saver, ingegeven door de komst van het nieuwe Grondstoffencentrum, de voormalige milieustraat voor inwoners van de gemeenten Halderberge en Roosendaal.  Hierop kunnen deze inwoners met behulp van hun Saverpasnummer en adresgegevens een aanvraag indienen voor het ophalen van grof huishoudelijk restafval en grof groenafval  aan huis en meteen afrekenen via Ideal. Ook kunnen zij hiermee een big bag of een grote container voor eventuele verbouwingen aanvragen.

Mijn Saver wordt in 2020 uitgebreid met nog meer mogelijkheden.

We zochten u op!

Ook het afgelopen jaar probeerden we jong en oud weer zoveel mogelijk te ontmoeten. Helaas ging het Roosendaals Treffen niet door vanwege de weersomstandigheden, maar we zagen u wel op de Brabantse Waldag op Landgoed Mattemburgh in Hoogerheide, de themadag Duurzaamheid van de Ondernemersvereniging  Majoppeveld in Roosendaal en tijdens de carnavalsoptochten in zowel Roosendaal als Bergen op Zoom. De Grondstoffenbus reed rond langs zo’n 35 basisscholen om leerlingen uitleg te geven over afvalscheiden en recycling. En een aantal van onze chauffeurs, die het leuk vinden om kinderen te waarschuwen voor de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens, deden dat weer veelvuldig, niet alleen op Het Verkeersdoolhof in Roosendaal en Wouw, maar op vele andere basisscholen in ons werkgebied.

Telefoontjes

In 2019 werden er 71.354 telefoontjes beantwoord door onze dames van de Servicelijn.

Afvalwijzer app

Onze Afvalwijzer app werd in 2019 463.022 keer gedownload. Het vaakst gebeurde dat in de maand december. Dit is logisch, gezien het feit dat inwoners in december 2019 te horen kregen dat er geen papieren afvalkalender meer verzonden zou worden. Ter vergelijking: in 2018 werd de app 86.549 gedownload.

saver.nl

163.728 mensen bezochten onze website www.saver.nl in 2019. Daarbij was men het meest geïnteresseerd in de afvalkalender die via de website te downloaden is. Daarnaast zocht men het meest naar informatie over de Saverpas en de milieustraten /Grondstoffencentrum.

samenaandebak.nl

De campagnewebsite www.samenaandebak.nl werd door 35.969 inwoners bezocht. Naast de homepage raadpleegde men de Afvalscheidingswijzer waarmee men kan vinden waar een bepaalde afvalsoort bij hoort, het meest.

Facebook

In 2019 kreeg de Facebookpagina van Saver er 444 volgers bij. Voor de campagnepagina Samen aan de Bak op Facebook betekende 2019 een groei van 646 volgers.

Meldingen

In totaal ontvingen we in 2019 via onze Servicelijn 14.555 meldingen. De meeste daarvan gingen over de inzameling van afval (4.734). 3.771 gingen over illegale stort, 2.612 over ondergrondse containers, 2.069 over reinigingsactiviteiten, 537 over verzamelcontainers en 459 over onze zakkenautomaten.

Vervolg

Er kwamen 108 meldingen binnen over gedrag van personeel, 51 over verzamel-/aanbiedplaatsen, 43 over gladheid, 42 over schade en 21 meldingen betroffen een verzoek om informatie. De rest van de meldingen (108) valt onder de categorie ‘overig’ en is niet nader gespecificeerd. In 2018 ontving Saver 13.996 meldingen.