VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

Alle gemeenten in Nederland hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen de hoeveelheid restafval drastisch te verminderen. Restafval dat verbrand wordt, zorgt voor de uitstoot van het schadelijke CO2 en voor een verlies van schaars wordende grondstoffen. In 2020 mag er nog maar 100 kilo restafval per persoon per jaar ingezameld worden. In 2025 zou dit zelfs 30 kg moeten zijn. Omdat we in ons werkgebied nu gemiddeld op 185 kilo restafval per persoon per jaar zitten, is er dus nog heel wat nodig om deze doelstellingen te realiseren! Werk aan de winkel dus…

Om deze zogenaamde VANG-doelstellingen (Van Afval naar Grondstof) van de overheid te halen, is het heel belangrijk dat inwoners hun afval goed gaan scheiden. Want zodoende worden er zoveel mogelijk grondstoffen uit het restafval gehaald. Oud papier en karton, plastic verpakkingsafval en drankenkartons, textiel, groente-, fruit- en tuinafval, elektronisch afval: ze horen niet in het restafval thuis en zijn grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Er worden namelijk nieuwe producten van gemaakt. Door het te scheiden worden de diverse afvalstromen steeds meer een grondstof.

NAAR WEBSITE >

Bergen op Zoom

29.584

Aansluitingen

66.156

Inwoners

Restafval per inwoner

2016

205 KG

2017

204 KG

2018

207 KG

Glas 6%

Textiel 2%

Kunststof 5%

Papier 15%

GFT 25%

Restafval 48%

halderberge

13.091

Aansluitingen

29.531

Inwoners

Restafval per inwoner

2016

193 KG

2017

188 KG

2018

200 KG

Glas 6%

Textiel 2%

Kunststof 5%

Papier 16%

GFT 34%

Restafval 37%

roosendaal

34.160

Aansluitingen

77.127

Inwoners

Restafval per inwoner

2016

164 KG

2017

168 KG

2018

165 KG

Glas 6%

Textiel 2%

Kunststof 6%

Papier 16%

GFT 30%

Restafval 41%

woensdrecht

9.524

Aansluitingen

21.769

Inwoners

Restafval per inwoner

2016

181 KG

2017

176 KG

2018

180 KG

Glas 6%

Textiel 2%

Kunststof 6%

Papier 18%

GFT 34%

Restafval 35%

OWEB = Overig Wit- en Bruingoed

WAT WE HIER NOG UIT
HET RESTAFVAL HALEN

In ons werkgebied blijken er nog vele grondstoffen in het restafval te zitten. Het meeste gewicht in de schaal legt het groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Meer dan 30% van het restafval bestaat nog uit GFT. En ook al is het licht van gewicht, wat te denken van de hoeveelheid plastic verpakkingsafval en drankenkartons die nog in het restafval zitten? Bekijkt u in infographic hiernaast hoe het met ons restafval gesteld is.