Onkruidbestrijding nieuwe stijl

“WIJ ZIJN TEVREDEN ALS DE INWONER TEVREDEN IS”

Sinds 1 januari 2016 mag onkruid niet meer met gif bestreden worden. In aanloop daar naar toe heeft Saver, samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Halderberge, een geslaagde proef opgezet voor een alternatieve methode: onkruidbestrijding met heet water. Sinds 2016 wordt het onkruid op deze manier aangepakt. Het is arbeidsintensiever, duurder, maar uiteraard zeer milieuvriendelijk. Drie van de vier Savergemeenten hebben de onkruidbestrijding in 2018 opnieuw met Saver opgepakt. Dit jaar heeft de gemeente Bergen op Zoom ervoor gekozen een unieke samenwerking met Saver aan te gaan: Er zijn wekelijkse overleggen ingepland om vroegtijdig bij te kunnen sturen. Het op maat gemaakte plan blijft zodoende naadloos aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. Daarnaast heeft de gemeente locaties beschikbaar gesteld in de wijken om voertuigen te stallen en wordt er gekeken naar een uitbreiding van watervoorzienings- en stortlocaties, zodat er minder heen en weer gereden hoeft te worden en er dus meer tijd overblijft om onkruid te bestrijden. Beter toegeruste voertuigen, vast personeel en een toezichthouder in de wijk zorgen voor de rest. Collega Toon Nijssen, voorman onkruidbeheersing, legt uit hoe Saver te werk gaat.

LEES VERDER >

Woensdrecht ging ondergronds

“Een geschikte locatie voor ondergrondse containers is goed bereikbaar voor zowel inwoners als voor onze chauffeurs”

In 2018 besloot de gemeente Woensdrecht alle bovengrondse verzamelcontainers voor glas, plastic verpakkingsafval en drankenkartons, papier en textiel ondergronds te willen aanleggen. Ook is er, vanuit veiligheidsoverwegingen, op alle ondergrondse containers behalve die voor glas, een toegangscontrole aangebracht. Een ondergrondse container, en vooral een perscontainer voor plastic, vervangt, qua opslagcapaciteit, vaak meerdere bovengrondse containers. 

Deze hoeven dus minder vaak geleegd te worden. Dit scheelt in het aantal kilometers dat we moeten maken om het afval te verwijderen en zorgt dus voor minder CO2-uitstoot. Onze collega Pieter Langenberg, projectleider van dit traject, vertelt er meer over.

Pilot bijplaatsingen Halderberge

In Halderberge startten we in 2018 een pilot van een half jaar om te zien wat een probaat middel tegen het plaatsen van afval náást verzamelcontainers in de wijk zou kunnen zijn. Op verschillende plekken binnen alle kernen van de gemeente werden verschillende middelen uitgeprobeerd om inwoners erop te wijzen dat afval ín de bak hoort en niet ernaast.

Het gebeurt regelmatig dat er afval naast of bij de containers weggezet wordt: bijplaatsingen. Het kan gaan om afval dat niet (meer) in de container past, of er gewoonweg niet in thuishoort, maar waar inwoners toch vanaf willen. Een bron van ergernis voor veel inwoners en ook voor de gemeente. In Stampersgat, Hoeven en Oud Gastel zijn containers bestickerd in de stijl van de campagne ‘Samen aan de Bak’, een gezamenlijke communicatiecampagne van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht om de hoeveelheid restafval te verminderen. Met de speciaal hiervoor ontwikkelde bestickering op de Halderbergse containers werd extra duidelijk welke afvalstromen in welke container horen en zagen de containers er weer k(l)eurig uit.

In Bosschenhoofd werden er containers bestickerd met een paar ogen. Proeven elders in Nederland hebben aangetoond dat mensen zich hierdoor letterlijk bekeken voelen en daardoor minder geneigd zijn om afval naast de containers te plaatsen. Ook werden er in Ouenbosch plastic grasmatjes met bloemen rondom ondergrondse containers gelegd. Daarnaast voerden de Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van Saver en de gemeente extra controles uit bij de milieuparkjes om, mocht dat nodig zijn, inwoners te waarschuwen of zelfs boetes uit te delen. De conclusie van de pilot is dat deze weliswaar voor een vermindering van het aantal bijplaatsingen heeft gezorgd, maar dat voortdurend doorgezocht moet worden naar additionele, op maat gemaakte maatregelen per locatie.

Meer lezen

Wethouder Hans Wierikx en Willem Lengers, kinderburgemeester

Inkoop groene Friese energie

In 2018 kozen we ervoor om, samen met een viertal andere afvalbedrijven uit het land (ACV, Avalex, Irado en Meerlanden), die zijn aangesloten bij de coöperatieve vereniging van regionale afval- en reinigingsbedrijven Midwaste, gezamenlijk duurzame energie in te kopen en Fries groen gas af te nemen bij Omrin. Omrin produceert zowel groen gas als groene stroom uit huishoudelijk restafval.

Omrin produceert jaarlijks duurzame energie uit restafval, te weten ca 7.000.000 m3 groen gas in Heerenveen en ca  65.000.000 kWh groene stroom in Harlingen.

En nog 475.000.000 kWh aan nuttige warmte in de vorm van stoom aan de zoutfabriek Frisia (Harlingen). Daarmee is Omrin een belangrijke producent van duurzame energie in Friesland. Omrin is actief om kringlopen te sluiten en de wereld schoner en mooier te maken. Productie van groene energie uit afval vormt daarin een belangrijk onderdeel. Een deel van het huishoudelijk restafval uit de regio Rijnmond (de gemeenten Capelle aan den IJssel, Schiedam en Vlaardingen) dat via afvalbedrijf Irado wordt ingezameld, wordt door Omrin in Heerenveen ook al verwerkt tot groen gas.

solarflowers

We zoeken voortdurend naar verbeteringen en besparingsmogelijkheden op het gebied van duurzame energie om zo bij te dragen aan de energietransitie. In 2018 zijn er bijzondere zonnepanelen op het dak van één van onze hallen geplaatst: zogenaamde “Solarflowers”.

Daarnaast plaatsten we warmtewisselaars om zodoende de gasgestookte CV ketels te kunnen verwijderen. In maart 2016 al hebben we een CO2 reductie meerjarenplan opgesteld. 

In dit plan leggen we uit hoe we invulling (gaan) geven aan CO2 reductie in de komende jaren (2016-2020).

De doelstelling van de Nederlandse overheid van 40% reductie in 2030 ten opzichte van 1992 is daarin richtinggevend. Het resultaat eind 2018 was dat Saver de gestelde doelstellingen inmiddels heeft behaald door het installeren van zonnepanelen, de inkoop van groene energie en extra isolatie van de gebouw(en).