Milieustraten

Grondstoffencentrum Halderberge en Roosendaal

2018 stond ook in het teken van een geheel nieuw soort milieustraat die Saver aan het bouwen is voor de gemeenten Halderberge en Roosendaal: Grondstoffencentrum genaamd. Dit Grondstoffencentrum opende inmiddels op 30 juli 2019 zijn deuren, maar was ten tijde van het samenstellen van dit jaaroverzicht nog volop in aanbouw. Het centrum gaat uit van de filosofie dat de meeste afvalstromen hergebruikt kunnen worden en dat inwoners deze dan ook gratis zouden moeten kunnen brengen. Alleen voor (grof) huishoudelijk restafval en dakleer moet betaald worden. In bijgaande video vertellen onze collega’s Job Beekhuijzen en Alex van de Watering wat er nu precies zo bijzonder is aan het Grondstoffencentrum. Volgend jaar leest u er vast nog meer over!

Bekijk de animatie in dit artikel over de werking van het Grondstoffencentrum.

LEES VERDER >

Milieustraat cijfers 2018

bergen op zoom

halderberge en Roosendaal
Borchwerf

woensdrecht

Ingezamelde grondstoffen saver gemeenten

Asbest

122.000 kg

Autobanden

63.000 kg

Dakleer

920.000 kg

Drukhouders

16.000

Frituurvet

30.000 kg

Gips

850.000 kg

Glas

171.000 kg

Groenafval

9.656.000 kg

Grofvuil

6.626.000 kg

Grond

3.824.000 kg

Harde kunststof

570.000 kg

Hout

8.017.000 kg

Huisraad

211.000

Kadavers

1.000 kg

KGA

315.000 kg

Matrassen

266.000 kg

Metalen

1.182.000 kg

Papier

776.000 kg

PMD

52.000 kg

Puin Fijn

11.638.000 kg

Tempex

1000 kg

Textiel

52.000 kg

Totaal Milieustraten

45.359.000 kg

Milieustraat 2018

gemiddeld gewicht
per bezoeker

bergen op zoom
totaal 207 kg

halderberge en Roosendaal
totaal 281 kg

woensdrecht
totaal 241 kg

bezoekers 2018

bergen op zoom
75.874

halderberge en Roosendaal
83.945

woensdrecht
25.543

Inwoners die niet naar één van onze milieustraten konden komen, om wat voor reden dan ook, stonden verschillende andere opties tot hun beschikking: als goederen nog herbruikbaar waren, kon men bellen met onze collega’s van Stichting De Kringloper. 

Waren goederen niet langer bruikbaar, dan kon men in 2018 bellen met onze Servicelijn om het grof huishoudelijk afval aan huis op te laten halen en te betalen met tikken van de Saverpas. Ook het huren van een BigBag of een afzetcontainer van diverse afmetingen behoorde tot de mogelijkheden.

Reizende milieustraat

Inwoners van de gemeente Roosendaal konden daarnaast soms nog terecht op de ‘Reizende Milieustraat’, een initiatief van de gemeente Roosendaal, Stichting de Kringloper, Alwel Wonen, WijZijn Traverse en Saver. De Reizende Milieustraat komt langs op aanvraag van groepen inwoners zelf en is een extra service voor mensen die echt geen kans zien naar de milieustraat te komen. Op de site van de gemeente Roosendaal leest u de spelregels terug. In bijgaande video ziet u kort uitgelegd hoe het werkt.

LEES VERDER >

Compostactie

Een jaarlijks terugkerende extra service van Saver en de vier gemeenten is de Compostactie die altijd in maart rondom de Landelijke Compostactie plaatsvindt. Inwoners die grof groenafval en/of snoeihout inleveren op één van onze milieustraten, krijgen zo lang de voorraad strekt, een gratis zak compost. Dit initiatief is een bedankje van gemeenten en GFT-verwerker Attero aan inwoners die hun groenafval goed scheiden. Ook in 2018 verleenden wij hieraan onze medewerking.

LEES VERDER >